Η παρακολούθηση των αναγκών του συνόλου των σημείων συνεργασίας αποτελεί βασικό μέλημα της εταιρείας μας έτσι επιδιώξαμε να επιτύχουμε τον παραπάνω στόχο με την τοποθέτηση ειδικών συνεργατών που εφαρμόζουν αυστηρά τα  προγράμματα υποστήριξης των προϊόντων και εισηγούνται την επέκταση και βελτίωσή τους.

Merchandising