Ο στόλος της εταιρείας αποτελείται από ένα επαρκή και διαρκώς διευρυνόμενο στόλο οχημάτων μεταφοράς ενώ οι εργαζόμενοί μας εξυπηρετούν τους εμπορικούς συνεργάτες, τους πελάτες και τους καταναλωτές σε διαρκή βάση. Η οργάνωση των Logistics, η ραφοποίηση των προιόντων και η δομή των αποθηκών μας έχει ακολουθήσει τα πιο σύγχρονα πρότυπα λειτουργίας.

Διανομή